Make your own free website on Tripod.com
Muka Depan Sekapur Sireh Buku Pelawat Lihat B Pelawat

 

SMK Kota Maju Jaya

Selamat Datang

Sila Klik

 

  Sejarah
  Perutusan
      Pengetua
      Webmaster
  Pengetua
  Berita
  Sekolah

  Pengurusan

     Pentadbiran
     Kurikulum
     Ko-kurikulum
     HEM
     PSS
     Lencana
     Piagam
     3K
     Lagu Sekolah
     Doa Sekolah
     Kaunseling
     Lokasi
     Pelan
     Kejayaan
  Guru
    Senarai
    Hari Guru
  Pelajar
    Keputusan   Peperiksaan
    Nota
  Akademik
    STPM
    SPM
    PMR
  Khas
    Peringatan
    Ungkapan
    Kata-kata hikmah
    Takwim Sekolah
    Takwin Peperiksaan
  Album
  Alumni
  Pautan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ..: Peringatan :..
 

PERINGATAN

    Alhamdulillah...

Terima kasih kerana sudi memasuki ruangan ini.
Sesungguhnya apa yang akan diperkatakan nanti adalah sebagai nasihat
buat diri saya yang sering lupa. Di harap apabila kalian membacanya,
dapatlah mana yang baik itu menjadi sedikit tauladan.
Ingatlah, segala yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah...
 

  Bab-bab Kecil  

Umat Islam Jadi Rebutan

Cinta Dunia

Takut Mati

Mutiara Kata Kekasih Allah

Hadis
 

  Umat Islam Jadi Rebutan  Pada masa Nabi Muhammad saw umat Islam dalam kondisi yang baik,
sebab pada waktu itu persatuan dan kesatuan umat Islam masih utuh.
Pada waktu itu hubungan antara Nabi sebagai pemimpin dengan sahabat
sebagai yang dipimpin menunjukkan keserasian, sejalan dengan tuntunan agama
yang dibawa oleh Nabinya. Dengan akidah yang kuat dan tujuan
yang sama iaitu menegakkan kalimah-kalimah Allah di muka bumi ini,
maka kesatuan dan persatuan mereka makin hari makin kuat hingga tercapailah
keagungan dan kejayaaan Islam.


Namun pada saat itu Nabi Muhammad saw sudah memberi isyarat
kepada sahabatnya tentang keadaan umat Islam di akhir zaman.
Umat Islam akan dijadikan rebutan oleh orang-orang selain Islam.
Sebagaimana sabda baginda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:


"Akan datang suatu masa, umat lain akan memperebutkan kamu,
ibarat orang-orang yang lapar merebutkan makanan dalam hidangan.
" Sahabat menanyakan: "Apakah lantaran pada waktu itu jumlah kami hanya sedikit,
Ya rasulullah?" Dijawab oleh baginda: "Bukan, bahkan sesungguhnya jumlah kamu
pada waktu itu banyak, tetapi kualiti kamu ibarat buih yang terapung-apung diatas air.
Dan dalam jiwamu tertanam kelemahan jiwa."
Sahabat bertanya: "Apa yang dimaksudkan dengan kelemahan jiwa Ya Rasulullah?"
Baginda menjawab: "Iaitu cinta dunia dan takut mati."
(Riwayat Abu Daud)


Sesungguhnya tepat isyarat Nabi Muhammad saw itu, pada akhir zaman nanti
umat Islam akan mengalami perubahan. Kualiti umat akan menurun secara drastik,
persatuan dan kesatuannya akan pudar. Umat lain akan datang dan berebut
dan memanfaatkan. Ibarat makanan yang menjadi santapan orang-orang yang lapar,
dan ibarat buih yang terapung di atas air yang membawanya.
Dalam sabda baginda disebutkan, bahawa penyebab utama umat Islam
kualitinya menurun adalah "hubbud dunia dan karahiyatul maut"
iaitu cinta dunia dan takut mati.

Kembali ke atas
 

  Cinta Dunia

Di antara penyakit jiwa yang dapat melumpuhkan kekuatan Islam adalah ‘cinta dunia’.
Kerana sudah dihinggapi penyakit cinta dunia, maka semua usaha dan keinginannya
dipusatkan untuk mencapai kesenangan dunia semata-mata. Semua usahanya
diperhitungkan dengan keuntungan dunia, sekalipun usaha itu merugikan orang lain.
Lantaran itu semangat perjuangannya makin hari makin menurun,
bahkan rasa untuk membela keagungan Islam sudah tidak ada lagi.
Penyebaran Islam sentiasa diukur dengan material,
bila menguntungkan dirinya mau berjuang dan bila dipandang kurang menguntungkan
lebih baik diam saja. Tidak hanya sekadar cinta, tetapi sebenarnya
sudah rakus dengan dunia. Memang dunia ini manis rasanya,
maka ramai manusia yang terperangkap di dalamnya.
Dan ramai manusia yang silau dengan keindahan sampai tidak tahu mana yang halal
dan mana yang haram, mana yang baik dan mana yang berbahaya.
Dalam suatu hadis Nabi bersabda:

"Sesungguhnya dunia itu manis, yang hijau (baik dipandang), dan sesungguhnya Alllah itu menjadikan kamu sebagai khalifah (untuk mengatur) didalamnya. Allah akan melihat apa yang kamu kerjakan, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita, sesungguhnya fitnah pertama yang melanda bani Israel adalah wanita."
(Riwayat Muslim)


Apabila umat Islam sudah mengagungkan dunia, enggan dengan perjuangan Islam
dan tidak lagi berani menganjurkan yang baik serta enggan melarang yang mungkar,
maka Allah akan mencabut kebesaran Islam dari permukaan bumi ini
dan akan mencabut keberkahan wahyu.
Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah saw:

"Apabila umatku mengagungkan dunia, maka dicabutlah kehebatan Islam darinya. Dan apabila meninggalkan amar makruf nahi mungkar, maka terdindinglah kebenaran wahyu."
(Riwayat Termizi)


Kembali ke atas

 

  Takut Mati

Mengapa takut mati?

Padahal semua nyawa pasti akan merasakan mati. Takut mati termasuk salah satu di antara
penyakit umat Islam dalam perjuangannya. Sebab takut mati,
dalam perjuangan diliputi rasa kekhuatiran akan terkena risiko, khuatir terkena luka
dan sebagainya. Akibatnya mahu berjuang asal tidak ada risiko yang menimpa,
asal dirinya selamat, dan untuk menyelamatkan diri maka dalam perjuangan Islam
boleh membalik-balikkan kenyataan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak.
Yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal.
Kerana takut mati dan takut menanggung risiko, sebelum berjuang
sudah diliputi rasa was-was seolah-olah kalah sebelum bertanding.
Dengan demikian perjuangan Islam akan lumpuh,
umat Islam akan mudah diperdaya oleh orang lain.


Untuk mengembalikan citra Islam dan umat Islam tegak di muka bumi ini,
Islam tetap di atas segala- galanya, Islam tidak boleh dikalahkan orang lain,
maka penyakit ’cinta dunia dan takut mati’ segera diubati. Siapa yang akan mahu
mengubati penyakit itu kalau tidak dari umat Islam sendiri. Orang lain akan tertawa
melihat umat Islam dirundung kelemahan, ditimpa kehinaan dan
diporak-perandakan persatuannya.


Untuk mengubati penyakit ‘cinta dunia dan takut mati’ agar umat Islam tidak ditimpa kehinaan,
maka kembalilah kepada konsep Islam itu sendiri. Iaitu menjalin hubungan yang baik
sesama manusia.
Sebagai firman Allah, surah Ali Imran ayat 112:

"Ditimpakan atas mereka kehinaan, di mana saja mereka berada, melainkan (mereka) yang menjalin hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia"
(Surah Ali-Imran:112)

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan Allah, Nabi Muhammad saw telah
memberikan petunjuk dan bimbingan iaitu memusatkan beribadah kepadanya:

"Bahawa kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu itu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatNya maka Allah melihat kamu."
(Riwayat Muslim)

Dan untuk menjalin hubungan dengan seseorang manusia, maka berbuatlah yang bermanfaat
untuk manusia yang lain. Sebagaimana petunjuk dari Nabi Muhammad saw.


"Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang paling bermanfaat untuk manusia."Kembali ke atas


  Mutiara Kata Kekasih Allah...

" Sesungguhnya ALlah Azzawajalla memberikan kamu dunia ini ialah
untuk kamu menuntun dirimu dengannya kepada akhirat, dan Allah
tidak memberikan kamu dunia ini untuk kamu bergantung kepadanya.
Sebab dunia itu akan binasa, sedang akhirat pula akan kekal.
Jadi, jangan pula kamu dikuasai dunia yang akan binasa itu,
sehingga kamu membiarkan ke belakang akhirat yang akan kekal pula.


Pilihlah yang kekal daripada yang binasa ! Sesungguhnya dunia itu
akan terputus daripada kamu, dan kesudahan kamu adalah menemui Allah.
Lantaran itu bertakwalah kepada Allah Azzawajalla, kerana taqwa kepada ALlah
itu menjadi benteng daripada angkara-Nya, dan pintu untuk masuk kepada-Nya.
Jagalah dirimu daripada penyelewengan, serta berdirilah selalu
pada kumpulan orang ramai, dan jangan sekali-kali kamu berpecah-belah
menjadi puak-puak yang kecil. Dan ingatlah nikmat Allah yang dikurniakan-Nya
kepada kamu, iaitu menyatukan antara hati-hati kamu,
maka dengan nikmat ALlah tadi kamu menjadi saudara... "

-Saidina Usman bin Affan-


Pesanan Abu Bakar kepada Umar :

" ... Aku berpesan kepadamu supaya bertaqwa kepada Allah.
Sesungguhnya bagi Allah itu ada amalan-amalan di waktu malam
yang tiada akan diterima-Nya pada waktu siang. Dan amalan-amalan pada waktu siang
yang tiada akan diterima-Nya pada waktu malam. Dia tidak akan menerima amalan
yang dibuat secara sukarela, sehingga dibuat amalan yang dikira wajib terlebih dahulu.
Ingatlah bahawa beratnya timbangan orang yang berat timbangannya pada hari kiamat,
disebabkan mereka selalu mengikuti mana yang benar di dunia,
yang mana dipandang berat di mata mereka. Dan bahawasanya, ringannya timbangan
orang yang ringan timbangannya pada hari kiamat, disebabkan mereka
selalu mengikuti yang batil (salah), dan yang mana dipandang ringan di mata mereka...


Sesungguhnya Allah Taala selalu menyebut ahli syurga,
dan selalu menyebut mereka dengan sebagus - bagus amalan mereka serta
menghapuskan segala keburukan mereka. Dan apabila aku mengingati golongan ini,
aku sangat bimbang sekali, jika aku tidak tergolong dalam kumpulan mereka itu.
Kemudian jika Allah ta’ala menyebut pula ahli neraka, Dia selalu menyebut mereka
dengan keburukan- keburukan amalan mereka.


Kemudian Allah ta’ala telah menyebut ayat-ayat rahmat dan menyebut serta ayat-ayat azab,
supaya manusia menjadi orang yang mengingini rahmat-Nya dan menakuti siksa-Nya,
sehingga manusia itu tiada bercita-cita atau suka membuat melainkan yang hak dan benar saja,
dan tidak sekali-kali mahu dirinya dilemparkan ke dalam kebinasaan.
Maka, jika engkau memelihara pesananku ini, maka jangan sampai sesuatu yang ghaib
lebih engkau sukai daripada maut, sedang dia pasti akan menjemputmu.
Dan seandainya engkau sia-siakan engkau membencinya dari pesanan ku ini,
maka jangan sampai sesuatu yang ghaib lebih maut juga, mengirimkan maut itu
dan ingatlah engkau tidak mampu menahan Allah daripada kepadamu... "Kembali ke atas

 

  Hadis...

Amalan Yang disukai Allah

Dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan:
"Manakah amalan yang paling dicintai Allah?
Baginda menjawab: "Solat tepat pada waktunya."
Dia (Abdullah) bertanya lagi: "Kemudian apa?"
Baginda menjawab: "Berbuat baik kepada kedua orang tua."
Dia bertanya lagi: "Kemudian apa?"
Baginda menjawab: "Jihad di jalan Allah."

Sukarnya mendidik hati ini...

Dalam riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Salallahualaihiwassalam telah bersabda yang ertinya:

"Orang-orang pertama kali diadili di hari kiamat adalah:

1. Seorang lelaki yang mati di medan peperangan, ia didatangkan dihadapan Allah,
setelah diingatkan akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadanya
dan diakuinya, lalu Allah bertanya kepadanya:
"Apa harapanmu sebagai imbalan nikmat itu.?"
Ia menjawab: "Aku telah berperang untuk-Mu dan untuk mendapat redha-Mu."
Allah berfirman: "Engkau berdusta, engkau berperang untuk
mendapatkan pujian agar dikatakan seorang pahlawan."
Kemudian orang itu diperintahkan diseret ke neraka.

2. Seorang lelaki menuntut ilmu dan mengajarkannya dan
membaca al-Quran, ia dihadapkan kehadapan Allah,
setelah diingatkan akan kurnia nikmat Allah dan diakuinya,
lalu Allah bertanya kepadanya: "Apa harapanmu sebagai imbalan nikmat itu.?"
Ia menjawab: "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta
membaca al-Quran dan semata-mata mencari rela-Mu."
Allah berfirman: "Engkau berdusta, engkau menuntut ilmu untuk dipuji orang
dan disebut sebagai orang alim dan engkau mambaca al-Quran agar
disebut seorang Qari." Kemudian orang itu diperintahkan diseret ke neraka
dalam keadaan tengkurap.

3. Seorang lelaki yang menikmati kekayaan yang melimpah ruah,
ia didatangkan di hadapan Allah, setelah diingatkan nikmat yang
dikurniakan dan diakuinya, lalu
Allah bertanya kepadanya: "Apa harapanmu sebagai menafkahkan hartamu
sebagai imbalan nikmat itu.?"
Ia menjawab: "Aku telah menafkahkan harta ku dalam segala jalan yang Engkau redhai."
Allah berfirman: "Engkau berdusta, engkau melakukan semua itu untuk
mendapatkan pujian orang agar disebut dermawan."
Kemudian orang itu diperintahkan diseret ke neraka dalam
keadaan tengkurap."

 

Info

Selamat Menempuh
Peperiksaan Kepada Calon
PMR
SPM
STPM
semuga mendapat keputusan yang cemerlang

Selamat Maju Jaya..

 

 

 
 
     
 

Sekolah Menengah Kebangsaan Kota, Jalan Salor,
15100 Kota Bharu, Kelantan.
Kod Sekolah: DEE1127
Tel: 097483312 Fax: 097461228