Make your own free website on Tripod.com
Muka Depan Sekapur Sireh Buku Pelawat Lihat B Pelawat

 

SMK Kota Maju Jaya

Selamat Datang

Sila Klik

 

  Sejarah
  Perutusan
      Pengetua
      Webmaster
  Pengetua
  Berita
  Sekolah

  Pengurusan

     Pentadbiran
     Kurikulum
     Ko-kurikulum
     HEM
     PSS
     Lencana
     Piagam
     3K
     Lagu Sekolah
     Doa Sekolah
     Kaunseling
     Lokasi
     Pelan
     Kejayaan
  Guru
    Senarai
    Hari Guru
  Pelajar
    Keputusan   Peperiksaan
    Nota
  Akademik
    STPM
    SPM
    PMR
  Khas
    Peringatan
    Ungkapan
    Kata-kata hikmah
    Takwim Sekolah
    Takwin Peperiksaan
  Album
  Alumni
  Pautan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..: Kaunseling :..
 

UNIT KAUNSELING

    DESKRIPSI TUGAS JAWATANKUASA

  Jawatankuasa Kaunseling & Akedemik
* Merancang aktiviti-aktiviti tahunan seperti ceramah akademik
* Merancang jadual Ceramah Teknik Menjawab Soalan PMR,SPM dan STPM.
* Mempastikan perkara-perkara berikut diuruskan apabila ceramah diadakan:
- Penceramah dan surat jemputan serta surat penghargaan terima kasih.
- Kumpulan sasar pelajar.
- Keperluan penceramah.
- Persediaan dewan ceramah.
- Persegaran penceramah & jawatankuasa.
- Cenderahati penceramah.
- Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.
* Membimbing pelajar mendapatkan kemahiran belajar.
* Membantu pelajar dalam pemilihan matapelajaran dan peluang-peluang melanjutka pelajaran.
* Bertanggungjawab untuk memberikan motivasi kepada para pelajar dalam menghadapi alam persekolahan.
*

Mengambil tahu perkembangan keseluruhan akademik pelajar.

* Mencari, mengumpul dan memilih makluamt-maklumat semasa dari berbagai sumber berhubung dengan akademik pelajar.
   
  Jawatankuasa Kursus, Latihan & Kepimpinan
* Merancang kursus-kursus motivasi,seminar,beengkel, forum,ceramah.pameran dan seumpamanya.
* Apabila sesuatu aktiviti/kursus diadakan, persediaan yang perlu dilakukan ialah:
- Memastikan kyumpulan sasaran
- Menyediakan jadual waktu program/aktiviti.
- menubuhkan jawatankuasa kerja.
- membuat anggaran perbelajaan.
- mencari/mencadangkan pencaramah dan fasilitator.
- Persediaan tempat tinggal dan makan.
- Surat jemputan dan surat ucapan terima kasih kepada penceramah/fasilitator.
- Persediaan dewan untuk ceramah dan bilik LDK.
- Persegaran penceramah, fasilitator dan jawatankuasa berkenaan.
- Cenderahati penceramah dan fasilitator.
- Sijil-sijil peserta.
- Surat jemputan kepada pegawai yang merasmikan majlis pembukaan dan penutupan.. 
- Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.
* Menyediakan laporan program /aktiviti (Tingkatan 3,5 dan 6)
*

Memberi bimbingan kepada pelajar samada individu atau kelompok

   
  Jawatankuasa perkembangan dan kerjaya
* Mencari, mengumpul dan memilih maklumat-maklumat semasa dari berbagai sumber berhubung dengan kerjaya untuk disebarkan kepada pelajar.
* Mencari dan menyediakan inventori ( personaliti, minat dan nilai) bagi membantu pelajar mengenal dan memahami dirinya.
* Membantu pelajar merancang dan mamilih kerjaya yang benar-benar sesuai dengan diri , jiwa, minat, kebolehan dan aspek-aspek lain dirinya.
* Mengetahui perkembangan keseluruhan akademik pelajar.
* Bekerjasama dengan jawatankuasa akademik bagi mendapatkan maklumat-maklumat tentang akademik pelajar.
* Merancang dan melaksanakan ceramah dan lawatan pendidikan kepada pelajar.
* Apabila ceramah diadakan, pastikan perkara-perkara berikut diadakan:
- Surat jemputan dan surat ucapan terima kasih kepaad penceramah.
- Persediaan dewan.
- Keperluan penceramah-OHP dan sebagainya.
- Persegaran penceramah dan jawatankuasa.
- Cenderahati penceramah.
- Perkara-perkara lain yang difikirkan perlu.
  Merancang Jadual Siri Pendidikan Kerjaya ( Sila rujuk Buku Siri Pendidikan Kerjaya Sekolah Menengah- Jilid 1-6).
* Memastikan SUDUT KERJAYA dikemaskini.
   
  Jawatankuasa Perkembangan Staff & Keibubapaan
* Bekerjasama dengan Jawatankuasa Kursus Dan Latihan untuk mengatur kursus-kursus yang berkaitan dengan keibubapaan.
* Merancang program perjumpaan dengan ibubapa pelajar khususnya untuk para pelajar tingkatan 3,5 dan 6 atas.
  Apabila sesuatu program atau aktiviti diadakan, perkara-perkara berikut hendaklah disediakan:
- Surat jemputan kepada ibubapa/penjaga.
- Tempat perjumpaan dan persiapannya.
- Persegaran ibubapa dan jawatnkuasa.
- Perkara-perkara lain yang difikirkan sesuai.
* Merancang dan mengurus lawatan ke rumah pelajar (Home Visit).
* Mengetahui perkembangan keseluruhan permasalahan pelajar dan keluarga.
* Menyediakan perkhidmatan Kaunseling Keluarga.
   
  Jawatankuasa Pembimbing Rakan Sebaya(PRS).
* Merancang dan menilai Program PRS di sekolah.
* Mengiklan pemilihan ahli baru.
* Menemuduga calon-calon PRS.
* Merancang dan melaksana aktiviti latihan PRS.
* Melibatkan diri dengan program-program PRS yang dijalankan.
* Menyediakan sijil-sijil untuk ahli PRS.
* Menyediakan laporan program PRS.
   
  Jawatankuasa Skim Lencana Anti Dadah(SLAD).
* Merancang dan menilai program SLAD.
* Mengiklan pemilihan ahli SLAD.
* Menemuduga calon-calon SLAD.
* Merancang jadual aktiviti SLAD. 
* Merancang jadual pergerakan buku log SLAD.
* Melibatkan diri dengan program-program SLAD yang dijalankan.
* Menyediakan sijil-sijil untuk AJK SLAD.
* Menyediakan laporan aktiviti dan program SLAD.

 

 

Info

Selamat Menempuh
Peperiksaan Kepada Calon
PMR
SPM
STPM
semuga mendapat keputusan yang cemerlang

Selamat Maju Jaya..

 

 

 
 
     
 

Sekolah Menengah Kebangsaan Kota, Jalan Salor,
15100 Kota Bharu, Kelantan.
Kod Sekolah: DEE1127
Tel: 097483312 Fax: 097461228